{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
expand_more
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
Inställningar & verktyg för lektion
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Budgetering handlar om att planera sin ekonomi. Behöver jag spara pengar för att ha råd med julklappar? Kan företaget göra en nyanställning till våren? Räcker skattepengarna till en skolsatsning? För att få en överblick över de pengar man får in och de man gör av med kan man använda en budget.
Begrepp

Budget

Att göra en budget innebär att man gör en uppskattning av kommande intäkter och kostnader. Denna prognos baseras ofta på tidigare intäkter och kostnader samt antaganden om hur dessa kommer förändras i framtiden. Tabellen visar ett företags budget för första kvartalet ett visst år. Intäkter och kostnader har sorterats in under olika rubriker och resultatet längst ner får man genom att subtrahera kostnaderna från intäkterna.

Månad Januari Februari Mars
Intäkter (kr)
Försäljning
Kostnader (kr)
Lön
Telefoni
Övrigt
Resultat (kr)
Resultat

Exempel

Ställ upp en budget

fullscreen

Vide ska starta upp en djuraffär med två typer av varor: kattsaker och hundsaker. Ställ upp ett exempel på en budget för djuraffärens intäkter och kostnader under den första månaden.

Visa Lösning expand_more

Vi börjar med att enbart titta på kostnaderna. För att komma igång måste Vide hyra en lokal och köpa in varor. Utöver detta behöver han transportera varorna till butiken samt ta ut lön. Vi listar kostnaderna för första månaden i en tabell. Eftersom vi inte vet några detaljer om exempelvis storleken på butiken får vi göra uppskattningar.

Hyra kr
Kattsaker kr
Hundsaker kr
Lön kr
Transport kr
Summa kr
Kostnaderna är på kr, så för att komma igång måste Vide låna kr från banken. Om vi antar att årsräntan för lånet är betyder det att han ska betala kr i ränta första året. Det ger en månadsränta på
Vi utgår ifrån att lånet är amorteringsfritt under första året. Om vi också antar att samtliga varor blir sålda och att Vide säljer sakerna för över inköpspriset blir intäkterna under första månaden
Vi kan nu ställa upp en budget för första månaden. Vi räknar inte med någon vinst och då betalas heller ingen skatt.
Månad 1
Intäkter (kr)
Försäljning
Kostnader (kr)
Hyra
Kattsaker
Hundsaker
Lön
Transport
Ränta
Resultat (kr)
Resultat före skatt
Skatt
Resultat

Enligt prognosen kommer alltså resultatet första månaden att bli en förlust på ca kr, vilket inte är ovanligt för en nystartad butik. För att gå med vinst i framtiden behöver Vide antingen minska kostnaderna eller öka intäkterna.

Digitala verktyg

Budget med kalkylprogram

När man ska göra en budget är det ofta lämpligt att använda ett kalkylprogram, eftersom dessa har inbyggda räknefunktioner som underlättar arbetet.
Digitala verktyg

Ställa upp budget

Hur man väljer att ordna informationen i en budget varierar, men det är bra att använda rubriker och tydliga beskrivningar av vad de olika värdena står för. Det är också bra att värden som hör ihop står på samma rad/kolumn.
Digitala verktyg

Beräkna resultatet

För att beräkna resultatet börjar man med att markera den cell där resultatet ska hamna, t.ex. C10. Sedan subtraherar man de sammanlagda kostnaderna från intäkterna genom att använda något av de inbyggda summakommandona
beroende på vilket språk programmet är på. När man valt den cell som resultatet ska hamna i markerar man cellen där intäkterna finns, C4. Därefter skriver man ett minustecken samt "=sum(" och markerar de celler med kostnader som ska summeras, C6-C8. Sist trycker man på enter.

Istället för att markera cellerna kan man även välja att skriva "=C4-sum(C6:C8)" och trycka enter.

Digitala verktyg

Flera identiska beräkningar

För att beräkna motsvarande resultat på flera ställen behöver man inte göra om hela proceduren igen. Om man markerar C10, tar tag i lilla rutan i cellens hörn och drar åt höger så kommer motsvarande beräkningar ske i kolumner D och E automatiskt.


Laddar innehåll