{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
expand_more
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
Inställningar & verktyg för lektion
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Begrepp

Enhet

Enheter används för att mäta storheter, dvs. något som är mätbart. Exempelvis kan enheten meter användas för att mäta storheten sträcka och enheten sekund kan användas för att mäta storheten tid. Vilken enhet man använder beror alltså på vad som beskrivs.

Metod

Omvandla mellan sekunder, minuter och timmar

För att omvandla mellan enheter måste man känna till omvandlingsfaktorn. Den är ett tal man multiplicerar med för att omvandla till en annan enhet. Exempelvis är omvandlingsfaktorn från timmar (h) till minuter (min) eftersom det går minuter på timme. Nedan visas några samband mellan vanliga tidsenheter.
För att konvertera mellan enheter som ligger två eller fler "enhetssteg" från varandra multiplicerar man flera omvandlingsfaktorer. Vill man t.ex. omvandla timme till sekunder (s) multiplicerar man först med för att omvandla till minuter och sedan med igen för att omvandla till sekunder. Den totala omvandlingsfaktorn mellan timmar och sekunder är därför

Metod

Omvandla mellan km/h och m/s

De vanligaste enheterna för hastighet är km/h och m/s. När man växlar mellan dessa, eller andra hastigheter, är det enklast att göra det i två steg: först omvandlar man längdenheten och sedan tidsenheten eller vice versa. Man kan visa metoden med ett exempel där ska omvandlas till . För tydlighetens skull kan man börja med att göra följande omskrivning.
Nu kan längdenheten i täljaren skrivas om till meter och tidsenheten i nämnaren till sekunder.
1
Omvandla längdenheten
expand_more
För att omvandla längdenheten behöver man ta reda på hur många av den enhet man börjar med det går på st. av den enhet man byter till. I detta fall ska man bestämma hur många meter det går på km. Eftersom gör man denna omskrivning. Man kan också tänka att prefixet kilo (k) betyder tusen.
Nu kan man fortsätta med tidsenheten.
2
Omvandla tidsenheten
expand_more
Här kan man tänka på samma sätt, dvs. bestämma hur många av den enhet man börjar med det går på st. av den man byter till. För exemplet betyder det att man tar reda på hur många sekunder det går på h. Det går s på en min samt min på h så totalt går det Sedan kan man förenkla bråket genom att förkorta.

Nu är enheten m/s.
3
Multiplicera med omvandlingsfaktorn
expand_more
Eftersom det är svårt att beräkna sista steget med huvudräkning kan man slå in det på räknare.
km/h är alltså samma sak som m/s.
Omvandlingsfaktorn när man går från km/h till m/s är alltså vilket är lika med Eftersom det är inte helt ovanligt att växla mellan dessa hastigheter kan det vara bra att komma ihåg just När man går från km/h till m/s dividerar man med detta tal och när man går åt andra hållet multiplicerar man.

Exempel

Byt hastighetsenhet

fullscreen

Skriv om m/s med enheten km/h.

Visa Lösning expand_more
Vi omvandlar längdenheten i täljaren och tidsenheten i nämnaren var för sig.
Exempel

Omvandla längdenheten

Det går meter på kilometer, men hur många kilometer går det på meter? Vi börjar med att skriva upp och dividerar sedan båda sidor med tills vi får rätt samband.
Nu kan vi skriva om från m till km.

m km

Nu när längdenheten är korrekt går vi vidare till tidsenheten.
Exempel

Omvandla tidsenheten

För att omvandla tidsenheten måste vi ta reda på hur många timmar det går på sekund. Vi vet att , vilket innebär att
Nu kan vi skriva om s till h.

Vi har nu rätt enhet men det går fortfarande att förenkla omvandlingsfaktorn en del.
Nu behöver vi bara multiplicera ihop faktorerna:

Laddar innehåll