{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
expand_more
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
Inställningar & verktyg för lektion
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Mathleaks Videolektion

Mathleaks

play_circle_filled
play_circle_filled
Mathleaks
picture_in_picture_alt

Minispelare aktiv

Att faktorisera ett tal eller uttryck betyder att man skriver det som en multiplikation. Detta kan innebära att man delar upp det i faktorer, t.ex. eller . Man kan också mena att man skriver om en summa som en produkt, t.ex. . Ett tal som har faktoriserats så att alla faktorer är primtal sägs ha primtalfaktoriserats.

Exempel

Faktorisera uttryck

fullscreen

Faktorisera uttrycket så långt det går.

Visa Lösning expand_more

Uttrycket är en produkt som består av en koefficient och två olika typer av variabler. När vi faktoriserar detta delar vi upp koefficienterna och variablerna i så små faktorer som möjligt.

Metod

Bryta ut

Om alla termer i ett uttryck innehåller en gemensam faktor kan denna brytas ut. Detta innebär att faktorn plockas ut ur alla termerna och sätts framför en parentes som innehåller det som finns kvar av termerna. Exempelvis innehåller alla termer i uttrycket variabeln . Bryts den ut får man resultatet . Man kan se detta som motsatsen till att multiplicera in något i en parentes.

I de ovanstående exemplen bryts alla gemensamma faktorer ut ur uttrycken, men man måste inte göra det. Om den största gemensamma faktorn är kan man bryta ut , eller båda.

Exempel

Bryt ut given faktor

fullscreen

Bryt ut ur uttrycket

Visa Lösning expand_more

Vi börjar med att bestämma vad som blir kvar av varje term i uttrycket om vi plockar ut ur dem. Det gör vi genom att faktorisera termerna på lämpligt sätt. I första termen finns en :a, som kan skrivas samt som kan skrivas Vi resonerar på liknande sätt för den andra termen och sammanställer faktoriseringarna i tabellen.

Term Faktorisera
Om vi bryter ut ur termerna återstår alltså respektive Det ger resultatet

Exempel

Bryt ut största möjliga faktor

fullscreen

Bryt ut största möjliga faktor ur

Visa Lösning expand_more

Vi faktoriserar termerna i uttrycket och identifierar de faktorer som är gemensamma. Produkten av dessa är den största möjliga faktorn som kan brytas ut.

Term Faktorisera

Båda termer innehåller två 2:or och två . Den största möjliga faktorn som kan brytas ut är alltså eller skrivet som en produkt:

Laddar innehåll