{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
expand_more
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
Inställningar & verktyg för lektion
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Mathleaks Videolektion

Mathleaks

play_circle_filled
play_circle_filled
Mathleaks
picture_in_picture_alt

Minispelare aktiv

Begrepp

Vilseledande statistik

Vilseledande statistik innebär att man använder statistik för att framställa något som bättre eller sämre än vad det är. Vanligen är det urval eller diagram som modifieras för att presentera en missvisande bild av verkligheten. Detta kan leda till att beslut fattas på felaktiga eller inte helt korrekta grunder. Man kan bland annat stöta på missvisande axlar och missvisande storlek i diagram.
Teori

Missvisande axlar

Ett sätt att få ett diagram att se bättre eller sämre ut än vad det är, är att manipulera koordinataxlarna. Diagrammet visar hur en lokaltidning framställde hur priset på ett busskort har förändrats under de senaste åren.

Är diagrammet missvisande? Om man tittar på -axeln ser man att den börjar på och inte på Det tidningen har gjort är att gradera -axeln på ett sätt så att linjediagrammet visar en starkt uppåtgående trend. Tidningen har tagit bort utrymmet under grafen och dragit ut ökningen så att den ser mer dramatisk ut. Låter man -axeln börja på 0 kommer grafen att få ett helt annat utseende.

Inga värden har ändrats. Ändå går det att, om man vill, framställa en förändring i t.ex. ett linjediagram eller stapeldiagram på olika sätt genom hur man väljer att gradera koordinataxlarna.

Exempel

Varför är diagrammet missvisande?

fullscreen

Ett företag presenterar hur priset har förändrats för deras aktie i följande diagram.

En investerare blir misstänksam och undersöker hur aktiens pris har förändrats över det senaste året.

Hur har företaget kommit fram till sitt diagram och varför kan de ha gjort på det sättet?

Visa Lösning expand_more

Företaget visar bara prisutvecklingen för de sista 5 veckorna på året, så -axeln börjar på vecka 47. Utöver det har -axeln också ändrats så att den bara går upp till 12, vilket gör att prisskillnaderna ser större ut. Tillsammans gör detta att det ser ut som att det finns en uppåtgående trend för aktien, medan om man tittar på hela året ser det snarare ut som att det finns en nedåtgående trend med mindre variationer. Förmodligen vill företaget ge intrycket att saker går bättre än de egentligen gör.

Begrepp

Missvisande storlek i diagram

Man kan förstärka skillnader i diagram genom att inte göra vissa delar skalenliga. Hamburgerkedjan BestBurger redovisar antalet kunder de haft under början av året i ett stapeldiagram. De skriver också: På bara tre månader har antalet kunder som väljer BestBurger fördubblats!

Påståendet stämmer: BestBurger har ökat från 60 000 till 120 000 kunder. Men den högra stapeln är betydligt bredare än den vänstra, så dess area är mer än dubbelt så stor. Arean har alltså inte ökat skalenligt, vilket kan ge intrycket av att antalet kunder har mer än fördubblats.


Laddar innehåll