{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
expand_more
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
Inställningar & verktyg för lektion
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Mathleaks Videolektion

Mathleaks

play_circle_filled
play_circle_filled
Mathleaks
picture_in_picture_alt

Minispelare aktiv

Begrepp

Index - jämförelsetal

Index är en förändringsfaktor, skriven i procent, men utan procenttecken, t.ex. 80 eller 150. Det används ofta för att följa hur t.ex. priser, löner och kostnader förändras över tid. Man väljer ett år, så kallat basår, vilket alla andra värden ska jämföras med. Basårets index är alltid 100. Alla andra indextal visar antalet procent som de utgör av basårets värde. Ett indexvärde på 150 innebär att det är 150 % av basårets värde och indexvärdet 80 betyder att det är 80 % av basårets värde.
Begrepp

KPI

KPI står för konsumentprisindex och är en indexserie som ges ut av Statistiska centralbyrån. Det är ett mått på den allmänna prisnivån i Sverige och mäter på så sätt inflationen. KPI-värdena kan tolkas som procenttal och visar hur dagens pris förhåller sig till det pris som gällde år 1980 som ofta används som basår.

År 1980 1990 2000 2010
KPI 100 208 260 303
KPI år 1990 är 208 vilket betyder att prisnivån är 208 % av vad den var år 1980. Priserna har alltså ökat med 108 %.

Exempel

Bestäm värde från index

fullscreen

Semesterindex är ett prisindex beräknat på semesterrelaterade produkter.

År Sverige Kambodja Monaco Tjeckien
Index 100 29 223 56
Om en hotellnatt i Sverige kostar 800 kr, vad kostar en hotellnatt i Kambodja om priset följer semesterindex?
Visa Lösning expand_more
Sverige har använts som "basland" dvs. har index 100. Kambodja har index 29, vilket betyder att priserna i genomsnitt är 29 % av vad de är i Sverige. 29 % skrivs på decimalform om 0.29. Därför bör en hotellnatt i Kambodja kosta

Exempel

Bestäm värde från index utan basår

fullscreen

Tabellen visar KPI för några utvalda år.

År 1990 2000 2010
KPI 208 260 303

Om en isglass kostade 4 kr 1990, vad kostade den 2010 om priset följer KPI?

Visa Lösning expand_more
Vi ska jämföra priser mellan 1990 och 2010. Inga av dem är basår. Därför beräknar vi förändringsfaktorn mellan indextalen:
Nu multiplicerar vi denna förändringsfaktor med priset 1990 för att ta reda på det nya priset:
Isglassen kostade alltså kr år


Laddar innehåll