{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
Visa mindre Visa mer expand_more
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
Inställningar & verktyg för lektion
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount }}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount }}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Teori

Loop

En loop, eller ibland "slinga", används för att upprepa kodstycken. Speciella kommandon krävs för att skapa loopar, och i Python används två sorter: for-satser och while-satser. Programmen nedan visar hur båda typer kan användas för att skriva ut de fem första jämna kvadraterna.

for tal in range(5): print(tal**2)
  • Visa resultat
>
0
1
4
9
16
tal = 0
while tal < 5: print(tal**2) tal = tal + 1
  • Visa resultat
>
0
1
4
9
16

Koden som ska upprepas skrivs alltid med ett indrag, och varje "varv" genom de indragna raderna kallas för en iteration. Lite förenklat kan man säga att for används för ett bestämt antal upprepningar, medan while är bättre när man inte vet hur många upprepningar som krävs.

Laddar innehåll