{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
Visa mindre Visa mer expand_more
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
Inställningar & verktyg för lektion
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount }}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount }}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Teori

print()

print är ett kommando för att skriva ut saker på skärmen. T.ex. skriver print('Hej!') ut Hej! och print(27) ut 27. Vill man skriva ut flera saker samtidigt kan man göra det genom att separera dem med ett komma.
print('Hej', 'på', 'dig!')
print(2,5,6)
  • Visa resultat
Hej på dig!
2 5 6
Teori

sep och end

Om man inte anger något annat skriver print ut argumenten separerade med blanksteg. Det går dock att ändra på detta genom att skicka in ett sista argument sep som man sätter lika med en sträng. Den strängen kommer nu att användas för att separera utskrifterna.
print('Hej', 'på', 'dig!', sep='-')
print(12, 15, 26, sep='\t')

På första raden anges att orden som skrivs ut ska separeras av bindestreck medan siffrorna på andra raden ska separeras av tecknet '\cdot', som betyder ett indrag. Då får man följande resultat.

Hej-på-dig!
12	15	26

Som standard avslutas varje print-utskrift med tecknet '\n' som ger ett radbyte, men det går att välja vad som ska hända med hjälp av argumentet end. Man sätter end lika med den sträng man vill ska avsluta utskriften.

print('Hej', 'på', 'dig!', end='-')
print(12, 15, 26)
Hej på dig!-12 15 26

Koden ovan skriver först ut Hej på dig! och avslutar med ett bindestreck istället för att byta rad. När koden sedan skriver ut 2 5 6 gör den det direkt efter bindestrecket.

Laddar innehåll