{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
expand_more
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
Inställningar & verktyg för lektion
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Begrepp

Hela tal

Alla tal som kan skrivas utan decimaler kallas för hela tal. Dessa kan delas upp i de naturliga talen, som är alla heltal från och uppåt, samt de negativa heltalen som går från och neråt.
Begrepp

Decimaltal

Tal som ligger mellan heltalen kan skrivas som decimaltal. Dessa har en heltalsdel och en decimaldel, med ett decimaltecken som avskiljare. Talet har t.ex. heltalsdelen och decimaldelen . Decimaldelen är ett mått på var mellan och talet befinner sig. Decimalerna är olika mycket värda och detta beskrivs av deras platsvärde.
Begrepp

Platsvärde

Varje siffra i ett tal är värt olika mycket, även om det är samma siffra. T.ex. är treorna i inte lika mycket värda, eftersom den vänstra står på tiotalsplatsen och den högra på entalsplatsen. Man säger att deras platsvärden är och .

Begrepp

Tallinjen

En tallinje är ett sätt att representera olika tal. Den är oändligt lång men man brukar rita valda delar av den som en graderad pil. Ju längre åt vänster man går desto lägre blir talen och ju längre åt höger man går desto större blir talen.

Eftersom det finns oändligt många tal är det omöjligt att markera alla på en tallinje så vanligtvis nöjer man sig med de hela talen och vissa mellanliggande decimaltal. Med de markeringar som satts ut kan man dock lista ut flera decimaltal, t.ex. ovan som ligger mittemellan och

Exempel

Vilket tal pekar pilarna på?

fullscreen

Ange de tal som pilarna pekar på.

Visa Lösning expand_more
Vi tittar på en pil i taget.
Exempel

Pil A

Vi ser att pil pekar på talet mittemellan och dvs. på
Exempel

Pil B

Intervallet mellan och är indelat i fyra lika stora delar, så varje del måste utgöra Pilen pekar på den tredje markeringen så är


Laddar innehåll