{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
expand_more
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
Inställningar & verktyg för lektion
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Begrepp

Tiopotens

Om man har ett väldigt stort eller litet tal kan det underlätta att skriva det på grundpotensform. Då använder man sig av tiopotenser. En tiopotens är en potens med bas , t.ex. . Värdet av tiopotenser följer alltid samma struktur: en :a med ett visst antal nollor till höger eller vänster om :an. Hur många nollor samt på vilken sida om :an de ska skrivas anges av exponenten. Om exponenten är positiv ska man skriva nollorna till höger om :an och om den är negativ ska man skriva nollorna till vänster om :an, vilket innebär att man får ett decimaltal.

Tiopotens Värde Exponent Antal nollor

Exempel

Skriv ett stort tal med tiopotens

fullscreen
Skriv talet med hjälp av en tiopotens.
Visa Lösning expand_more
Talet har ingen "egen" tiopotens. Vi skriver därför om det som så att vi kan utnyttja tiopotensen som motsvarar Eftersom det är nollor i talet är det tiopotensen med exponenten som ska användas, dvs. Vi kan alltså skriva om talet på följande sätt.

Exempel

Skriv ett litet tal med tiopotens

fullscreen

Skriv talet med hjälp av en tiopotens.

Visa Lösning expand_more
Vi börjar med att skriva om talet som eftersom vi då kan använda att motsvarar tiopotensen Talet kan alltså skrivas om på följande sätt.


Begrepp

Prefix

Med tiopotenser kan man beskriva tals storleksordning, dvs. om de är hundratal tusental osv. Man kan även ersätta tiopotensen med en bokstav som representerar dess storleksordning, ett så kallat prefix. Några vanliga prefix är deci (d), som anger tiondelar, och kilo (k), som anger tusental.

Prefixens innebörd
Symbol Namn Betyder Värde Tiopotens
G giga Miljard
M mega Miljon
k kilo Tusen
h hekto Hundra
da deka Tio
d deci Tiondel
c centi Hundradel
m milli Tusendel
μ mikro Miljondel
n nano Miljarddel

Exempel

Skriv med prefix

fullscreen

Skriv följande tal med lämpligt prefix.Visa Lösning expand_more
Exempel

Om vi räknar antalet nollor till höger om :an ser vi att de är stycken vilket stämmer in på prefixet giga (G).
Exempel

Till vänster om :an har vi nollor vilket stämmer överens med prefixet milli (m).
Exempel

Till höger om :an har vi nollor vilket stämmer överens med prefixet kilo (k).
Laddar innehåll