{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
Visa mindre Visa mer expand_more
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
Inställningar & verktyg för lektion
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount }}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount }}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Mathleaks Videolektion

Mathleaks

play_circle_filled
play_circle_filled
Mathleaks
picture_in_picture_alt

Minispelare aktiv

Begrepp

Andragradsfunktioner som modeller

Andragradsfunktioner kan beskriva många saker i verkligheten, t.ex. en kastparabel som visar banan för en kula som stöts.

Shotputter.svg

Det kan därför vara intressant att undersöka hur några av andragradskurvans egenskaper kan tolkas i en verklig situation.

Begrepp

Kurvans extremvärde

En andragradskurvas högsta eller lägsta punkt kallas för extrempunkt. Där antar funktionen sitt extremvärde, dvs. sitt största eller minsta -värde. Detta kan t.ex. representera den högsta höjden över marken för kulan som kastas.

Shotputter i koordsys.svg
Begrepp

Skärningspunkten med y-axeln

Kurvans skärningspunkt med -axeln tolkas ofta som kaströrelsens början, och kan därför avläsas som starthöjden över marken när kulan kastas.

Shotputter i koordsys skärn yaxel.svg
Begrepp

Eventuella nollställen

Grafens ena nollställe representerar ofta den punkt då det som färdas slår i marken, vilket gör det möjligt att beräkna hur långt kastet är.

Shotputter i koordsys nollställe.svg
Metod

Bestäm extrempunkt för en andragradsfunktion

För att hitta extrempunkten för en andragradsfunktion, t.ex.
använder man att den punkten alltid ligger på symmetrilinjen.
1
Bestäm symmetrilinjen för funktionen
expand_more
Med valfri metod hittar man först symmetrilinjen till andragradsfunktionen. Man kan t.ex. sätta funktionsuttrycket lika med och använda -formeln.
Värdet framför rotuttrycket är
2
Sätt in -värdet för symmetrilinjen i funktionen
expand_more
Eftersom symmetrilinjen alltid går genom extrempunkten sätter man in -värdet för den och beräknar funktionsvärdet där.
Funktionens extrempunkt är alltså
3
Avgör typ av extrempunkt
expand_more

I funktionen är -termen positiv. Grafens form blir då en "glad mun", så är en minimipunkt.

Exempel

Bestäm extrempunkten för andragradsfunktionen med hjälp av symmetrilinje

fullscreen
Bestäm extrempunkten till och avgör om det är en maximi- eller minimipunkt.
Visa Lösning expand_more
Exempel

Extrempunkt

För att hitta extrempunkten till funktionen kan vi använda -formeln för att först bestämma symmetrilinjen. Vi sätter funktionsuttrycket lika med och skriver ekvationen på -form.
Genom att använda -formeln kan vi läsa av symmetrilinjen.
Symmetrilinjen är alltså vilket betyder att detta är -värdet för extrempunkten. Vi sätter in det i funktionen för att bestämma -koordinaten.

Extrempunktens -värde är och det nås i Extrempunkten är alltså

Exempel

Maximi- eller minimipunkt?

Koefficienten framför i funktionen
är alltså positiv. Det innebär att extrempunkten är en minimipunkt.

Exempel

Tolka andragradsfunktionen

fullscreen

Funktionen beskriver höjden på en tunnelöppning, där är avståndet från tunnelöppningens vänstra hörn. Både och är angivna i meter. Hur bred och hög är tunneln?

Visa Lösning expand_more
Exempel

Tunnelns bredd

Bredden är avståndet mellan nollställena.

Vi börjar därför med att bestämma nollställena. Det gör vi genom att likställa funktionsuttrycket med 0 och lösa ekvationen.

De två nollställena är alltså och Avståndet mellan dem är meter.

Exempel

Tunnelns höjd

Eftersom kurvan är symmetrisk finns högsta punkten mittemellan nollställena dvs. där

Vi sätter in för att beräkna höjden.

Tunneln är meter bred och meter hög.

Laddar innehåll