{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
Visa mindre Visa mer expand_more
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
Inställningar & verktyg för lektion
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount }}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount }}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Teori

Iterator

Iterator är en datatyp som beskriver uppräkningar. De innehåller instruktioner för att bestämma de objekt som ingår i uppräkningen. T.ex. skapar funktionen range() en iterator som räknar upp heltal. Iteratorer används ofta i samband med loopar, där en iteration i loopen görs för varje uppräknat objekt.
for i in range(5): print(i**2)
  • Visa resultat
>
0
1
4
9
16

Flera andra datatyper kan omvandlas till typen iterator. En lista kan t.ex. omvandlas till en iterator som stegar sig igenom elementen i listan med hjälp av kommandot in.

for element in ['vad', 'är', 'meningen']: print(element)
  • Visa resultat
>
vad
är
meningen
Laddar innehåll